Proudnice 52 GALAXIE, 410 l/min

* Povinná pole

bez DPH: 6 050,00 Kč včetně DPH: 7 321,00 Kč
Add Items to Cart


Popis:

těleso proudnice tvoří odlitek z hliníkové slitiny. Na vstupu je proudnice opatřena spojkou 52, která je k
tělesu proudnice připojena otočným spojem zabraňujícím překroucení nebo uvolnění připojené hadice. Otočná hlava umožňuje nastavení plného nebo sprchového proudu nebo clony v rozsahu 20° až 122°, otočný prstenec slouží k nastavení požadovaného průtoku v rozsahu 52 až 410 l/min. při tlaku 0,5 MPa a funkce „proplach“. Hlava, prstenec a rukojeť jsou opatřeny ochrannou pryžovou vrstvou zabraňující namrzání a poškození úderem a umožňující pohodlné nastavení ovládacích prvků.

Přehled typů produktů:

Objednací číslo

Jmen. průtok

[l/min]

Jmen. tlak

[MPa]

Dostřik

[m]

Max. prac. tlak

[MPa]

Hmotnost

[kg]

Rozměry (délka)

[mm]

449 812 0045410
0,5
291,02,46308
Určení:
proudnice je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivy kompaktním i sprchovým proudem.